Horoskopy › Andělské karty › Andělská čísla – Význam andělských čísel

Andělská čísla – Význam andělských čísel

Význam andělských čísel

Kdo jsou andělé?

Slovo „anděl“ znamená doslova „posel“. A tito poslové jsou s námi od pradávna. Po celou dobu vývoje lidstva varovali andělé před katastrofami, morem či obrovskými požáry, anebo předpovídali bohatství a prosperitu. Dokázali poskytnout vnuknutí nemocným na jejich cestě k vyléčení, ohlašovali zrození i příchod významných vůdců či osobností. Andělé s námi kráčejí a spolupracují. Anděl je tedy základní forma komunikace mezi námi a Bohem.

Co jsou andělská čísla?

Jednoduše řečeno, andělská čísla jsou spojnicí mezi anděly a námi. Spojnicí nehmotných bytostí, které provázejí životy nás, nositelů tělesných schránek. Jsou komunikací, znamením či upozorněním na to, že se v našich životech má něco změnit či posunout.

I jednotlivá andělská čísla (například 3, 5, 9) mají svůj přesný význam, častěji se ale budou tato čísla objevovat ve formě skupin, tedy dvojic či trojic čísel. Než se dostaneme k jednotlivým významům andělských čísel, položme si tuto otázku:

Co pro nás andělé mohou udělat?

Činnost andělů spočívá v pomoci pochopit, proč se náš život odehrává právě tím (a ne jiným) způsobem, jakým jej den za dnem zakoušíme. Andělé nabízejí radu či vnuknutí, pomáhají držet správný směr na trasách, po nichž jsme se vydali. Pomáhají nám na cestě k našemu rozvoji a je-li to potřeba, dokáží nás podržet i uklidnit ve vypjatých situacích. Jen si musíme uvědomit, že jsou s námi stále. Je chybou myslet na jejich pomoc jen v případě, kdy si sami neumíme poradit.

Anděl s loutnou

Andělská čísla na hodinách

Naší nejsnazší pomůckou pro spojení s anděly budou hodiny. Jsou všude okolo nás a obvykle jedny takové nosíme na ruce. Jistě, čísla na hodinách a čas se opakují každý den, ale zpozornět bychom měli, pokud se nám taková čísla začínají opakovat v nezvyklých shodách a neplánovaných situacích. Obvykle půjde o dvojice, trojice nebo i čtveřice stejných číslic, například 11:11, 22:22, nebo 22:33. To je jasné znamení toho, že bychom měli zbystřit naše vnímání, protože se nám andělé snaží něco sdělit. Každá kombinace čísel má svůj přesný význam, i když pro každého z nás mohou znamenat stejná čísla různé změny v našich životních situacích. Podívejme se proto na základní andělská znamení prostřednictvím čísel.

Význam nejčastějších kombinací andělských čísel

Nejprve se podíváme na jednotlivé číslice:

Opakující se dvojice stejných čísel může znamenat následující:

A jsou-li čísla vedle sebe dokonce tři, je možné použít následující výklad:

K prohloubení znalostí o andělských číslech vám můžeme doporučit knihu spisovatelky Doreen Virtue „Andělská čísla pro každého“. V ní najdete přehled všech andělských čísel v rozmezí 0-999 i s jejich výkladem (více o knize).

Anděl s flétnou

Kde ještě hledat a najít andělská čísla?

Číslice na hodinách jsou nejčastější, ale ne jediný způsob komunikace andělů s námi. Andělská čísla se nám mohou zjevovat v mnoha podobách. Kromě už zmíněných hodin a chronometrů vůbec to můžou být nejčastěji čísla či jejich kombinace na značkách vozidel, součty hodnot na účtenkách či pokladních lístcích anebo třeba trojice v telefonních číslech, se kterými se setkáváme kupříkladu v práci. I tady je potřeba být bdělý a všímat si nečekaných a opakujících se kombinací.

Andělé – pomocníci do naší budoucnosti

Ať už se nám andělé snaží připomenout všemi zde zmíněnými způsoby, buďme k jejich projevům všímaví. Když už se v našem životě objeví, je čas přemýšlet, jaká změna se pro nás chystá a co nám může přinést. Jen na nás je, zda vidíme budoucnost jako postupný posun věcí k horšímu anebo jako příležitost k rozvoji a celkové harmonii uvnitř v nás i světa okolo.