Horoskopy › Andělské karty › Andělské karty eTarot.cz › Andělská karta Pokora

Andělská karta Pokora

Andělská karta Pokora

Pozitiva

pokora, smíření, sebepřijetí, nezištnost, urovnání sporu, snášenlivost, přizpůsobivost

Negativa

ješitnost, vzdor, nesouhlas, odpor, domýšlivost, namyšlenost, drzost, arogance, neústupnost, povýšenost, útočnost

Výklad

Andělská karta Pokora Vás nabádá ke smířlivému a vstřícnému postoji k ostatním i k sobě samému. Buďte pokorní a zároveň smíření sami se sebou. Každý má své chyby. I když máte vysoké nároky, nebuďte na sebe a na ostatní zbytečně přísní a vnímejte nedostatky s láskou a pochopením. Andělé vědí, že prožíváte období, kdy je pro Vás důležité sebe-přijetí i to, zda k Vám ostatní přistupují s respektem a nezištně. Tato andělská karta Vám pomůže překonat ješitnost, povýšenost i útočnost, která se může objevit v okolí nebo i ve Vašem vlastním nitru.

Ukázka výkladu pro inspiraci

Otázka: Jaký Anděl mi pomůže vyřešit neshody s nadřízeným? Jakou cestou se vydat při nesouhlasu?

Pokora v oblasti konfliktu a odlišných názorů může mít dva rozdílné významy. Tím prvním je pokora ve smyslu sklonění hlavy (pokleknutí je zobrazeno na kartě), uznání chyby, pomyslné stažení se z vlastního území, či zařazení zpátečky v autě. Pozor, není však potřeba odevzdávat se a cítit přitom sebezapření. A zde se dostáváme k druhému možnému výkladu. Andělská karta Pokora není výzvou k pokoře ve smyslu tupě a bezmyšlenkovitě přijímat autoritu. Jedná se spíše o apel k pokoře před vlastní sebejistotou. Mnoho z nás je ochotno bojovat do krve kvůli názorům, o nich jsme na 100% přesvědčení. Andělská karta Pokora však vyzývá k tomu mít oči otevřené a zkusit celý problém nahlédnout i z druhé strany. Co když má skutečně Váš šéf pravdu? Co když je pravda někde uprostřed? Jde tedy o to, alespoň na chvíli zapochybovat a hlouběji se zamyslet. Každý se může mýlit. Vy nebo i nadřízený. Buďte tedy pokorní před vlastní omezenou znalostí. Už Sókratés řekl: „Vím, že nic nevím“.

Obraz na kartě

Tato karta je ilustrována andělem z obrazu „Zvěstování Panny Marie“ z roku 1489. Namaloval jej italský malíř Sandro Botticelli (více).

Dalila – Astrologie, Výklad karet

Změní se brzy život k lepšímu? Nevíte si rady? Toužíte po lásce?
Karty a hvězdy společně pomohou najít odpověď!


Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., tech. zaj. Materna,
P. O. Box 14, 110 05 Praha 05, www.ema.bz, www.platmobilem.cz