Horoskopy › Andělské karty › Andělské karty – originální karty Doreen Virtue

Andělské karty – originální karty Doreen Virtue

Andělské karty – originální karty Doreen Virtue

Andělské karty – sada 44 karet

Andělských karet dnes existuje celá řada, ale právě tuto sadu lze považovat za jednu ze stěžejních. Čtyřicet čtyři andělských karet americké autorky Doreen Virtue spatřilo světlo světa již v roce 1999, takže tyto andělské karty v sobě skrývají skutečný kus moderní esoterické historie (jedná se o první andělské karty, které byly u nás vydány, v roce 2015 probíhá již 5. dotisk). Doreen uvádí, že celý život disponuje jasnovideckými schopnostmi, které jí umožňují komunikovat s říší andělů. Je navíc autorkou vlastní „andělské“ léčebné metody, kterou se snaží harmonizovat malé nesnáze i velké životní starosti.

Kniha s kartami je velkým bestsellerem nejen ve světě, ale i u nás. Připravuje se její další dotisk v českém jazyce. A není divu. Originální sadu andělských karet dostanete v příjemném malém balení – krabička o rozměrech 14x10 cm skrývá štíhlou knížečku kapesního formátu, kde na 61 stranách naleznete především popisy s významy jednotlivých karet. Dále pak 44 andělských karet, které jsou po stranách vkusně ozdobeny zlatou barvou, jež podtrhuje vznešený dojem rubové strany.

Andělské karty – originální karty Doreen Virtue Andělské karty – originální karty Doreen Virtue Andělské karty – originální karty Doreen Virtue Andělské karty – originální karty Doreen Virtue

Jak používat andělské karty

Návod k používání těchto karet popsaný v přiložené knize je krátký a velmi čtivý. Doslova během pár minut se i naprostý laik zorientuje v postupu, jakým se má s anděly spojit a naslouchat jejich poselství.

V prvé řadě je třeba se uvolnit a zaměřit mysl správným směrem. Dýchání je velmi důležité. Při výkladu můžete zvolit relaxační pobyt v přírodě nebo meditativní samotu. Každopádně se před výkladem uveďte do stavu klidu a pohody, aby Vaše myšlenky mohly vnímat jemné vibrace okolního světa.

Andělské karty – originální karty Doreen Virtue Andělské karty – originální karty Doreen Virtue Andělské karty – originální karty Doreen Virtue Andělské karty – originální karty Doreen Virtue

Nové karty

Když vezmete do ruky balíček andělských karet, který je zcela nový, nebo není Váš (případně jej před Vámi používal někdo jiný) měli byste soustředěně probrat všechny karty – postupně a jednotlivě tak, abyste do celé sady vložili vlastní energii a očistili ji od myšlenek a jiných nehmotných spojení, které mohly karty získat při předchozím používání.

Míchání andělských karet

Při míchání karet se snažte myslet na anděly, případně další duchovní bytosti, se kterými se cítíte být spřízněni. Právě oni Vám pomohou při výkladu a povedou Vaši ruku správným směrem. Soustřeďte se na konkrétní otázku nebo na obecnější vedení v určité oblasti Vašeho života. Při míchání karet mějte tuto otázku stále na mysli. Je důležité nespěchat. Karty míchejte tak dlouho, dokud neucítíte, že nastala ta pravá chvíle. Balíček karet pak položte před sebe (nesnímejte žádnou část) a z jeho vršku otočte jednu nebo více karet (začátečníkům a při prvních experimentech je vždy doporučeno začít spíše jednou kartou).

Možnosti výkladu

Jedna karta představuje vždy přímé a jasné vodítko. Konkrétní anděl Vám sdělí, jakým směrem by měly směřovat Vaše myšlenky nebo kroky. Pokud chcete karet vyložit více (sami pocítíte, že je potřeba komplexnějšího vhledu do problému) pak použijte klasické schéma minulost – současnost – budoucnost. První karta (vlevo) se vztahuje k minulosti, ta uprostřed vypovídá o aktuálním stavu a třetí vpravo je pak vizí budoucího vývoje.

Každý výklad s více kartami zároveň vypráví určitý příběh. Jednotlivé andělské karty vstupují mezi sebou do určitých vztahů a návazností (něco jako políčka komiksu, která vytvářejí časovou posloupnost). Proto se na andělské karty nedívejte izolovaně, ale jako na souvislý pás událostí, které po sobě následují a odrážejí Váš život.

Doreen v návodu popisuje ještě další možnosti výkladu. Podstatné však je, že více než mnohé jiné právě andělské karty vybízejí k intuitivnímu používání a hledání duchovního přesahu.

Andělské karty – originální karty Doreen Virtue Andělské karty – originální karty Doreen Virtue Andělské karty – originální karty Doreen Virtue Andělské karty – originální karty Doreen Virtue

Ukázkové výklady

Samozřejmě jsme v redakci neodolali a andělské karty hned vyzkoušeli na vlastní kůži. Nejlepší otázka, která nás napadla byla: „Jaké budou následující dva měsíce (období letních prázdnin)? Na co se máme soustředit?“ Karty jsme pečlivě probrali, abychom do nich vložili naši energii. Po klidném a soustředěném míchání byla z vršku balíčku vytažena andělská karta Uzdravení.

Andělská karta – Uzdravení

Její krátký popis říká: „Situace, která Vám dělá starosti, se napraví. Máte od přírody dar uzdravovat a Vaše léčivé myšlenky se již konkrétně projevily.“ Naše interpretace je jednoduchá. Nastává čas dovolených (a skutečně naši rodinnou redakci již zítra odjezd na dovolenou čeká), takže se můžeme těšit na sbírání tolik potřebných sil a zároveň se snad dočkáme vyřešení některých bolavých otázek, které nás mohou trápit.

Andělská karta – Vyslyšená modlitba

Druhou otázku jsme směřovali trochu netradičně místo osobní roviny na aktuální dění v Řecku: „Jaký bude vývoj v Řecku? Co pomůže jeho lidem?“ Vyložena byla karta Vyslyšená modlitba. Ta nám připomíná, že andělé (patrně více než politici) naslouchají tomu, co si obyčejní lidé v této zemi přejí a budou řešení situace jistě nápomocni.

Andělská karta – Romance

Poslední otázka se vrátila opět k nám do redakce a zeptali jsme se poněkud přízemně: „Na co se zaměřit při výběru nového auta?“ (Tuto otázku skutečně bezprostředně řešíme). Volba padla na kartu Romance. Andělé tedy radí, abychom kladli důraz na výběr doprovázený srdcem a celkovými sympatiemi. Nové auto nás musí oslovit ne jen parametry a cenou, ale i vhledem. Měla by to být tedy „láska na první pohled“ spíše než jen racionální volba poměru výkon/cena.

Andělské karty – originální karty Doreen Virtue Andělské karty – originální karty Doreen Virtue Andělské karty – originální karty Doreen Virtue Andělské karty – originální karty Doreen Virtue

Závěr

Andělské karty jsou pozitivně laděné. Ve srovnání s klasickými tarotovými zde nenajdete víceznačné symboly jako Smrt, Viselec nebo Ďáběl, které v mnoha lidech budí přinejmenším rozpaky. Andělské karty proto dokáží více než jiné Vaše myšlenky uvést do harmonie. Tuto sadu z oblasti andělských karet rozhodně doporučujeme, protože patří k těm klasickým a lety prověřeným. Některým bude vyhovovat jistě natolik, že ji zvolí jako výchozí pro své výklady, a ostatním poslouží alespoň jako zajímavá alternativa k rozšířeným tarotovým kartám.

Andělské karty – originální karty Doreen Virtue Andělské karty – originální karty Doreen Virtue Andělské karty – originální karty Doreen Virtue Andělské karty – originální karty Doreen Virtue

Kniha / karty

Kniha a 44 karet: Andělské karty
Autorka: Doreen Virtue
Originální název: Healing with the Angels Oracle Cards
Vydavatel: Synergie Publishing SE
Formát: Brožovaná, 61 str., 14x10 cm
Rok vydání: 2002
ISBN: 978-80-7370-077-5