Horoskopy › Andělské karty › Andělé (Angels) – Marco Bussagli

Andělé (Angels) – Marco Bussagli

Andělé (Angels) – Marco Bussagli

Kniha Andělé (Angels)

Všem milovníkům andělů představujeme zajímavou knihu Angels (dále jen Andělé), která vyšla v roce 2007 v americkém nakladatelství Abrams Books.

Autor Marco Bussagli (narozen 1957) je profesorem na Akademii výtvarných umění v Římě, kde rovněž žije. Napsal řadu knih o andělech a především o historii umění. Mnoho z nich bylo z italštiny přeloženo do angličtiny (Understanding Architecture, Bruegel, Escher, Rome, Italian Art …), do češtiny zadá se zatím bohužel žádná.

Andělé (Angels) – Marco Bussagli Andělé (Angels) – Marco Bussagli Andělé (Angels) – Marco Bussagli Andělé (Angels) – Marco Bussagli

Kniha Andělé není větší než dospělá lidská dlaň, zato je pěkně „tlustá“, takže se na úctyhodných 780 stranách můžete těšit z 375 umělecky ztvárněných Andělů. Kniha zahrnuje v drtivé většině obrazy, ale najdete v ní i několik fotografií sochařských děl. Vybraná ztvárnění kráčí napříč staletími, takže vedle sebe naleznete jak anděly v podobě raně křesťanských mozaiek i moderním pojetí Marca Chagalla (1887 – 1985).

Zásadní je uspořádání knihy, které nerespektuje chronologii (novější i dávná zobrazení se na jednotlivých stránkách střídají). Obrazy andělů jsou seřazeny podle jednotlivých kapitol v bibli, takže celá kniha slouží velká referenční příručka k biblickým výjevům, ve kterých se poslové nebes vyskytují. Např: Genesis: Stvoření Adama a Evy, Vyhnání z ráje, Obětování Izáka, Zápas Jákoba s andělem, Job: anděl strážný, Matouš: Josefův sen, Lukáš: zvěstování … atd. Kniha Andělé tak může zcela netradičně sloužit i jako zvláštní obrazový průvodce ke studiu bible (ilustrace jsou pro mnohé stravitelnější a poutavější než samotný biblický text, ovšem omezením je, že jsou v knize zachyceny pouze ty pasáže, kde se vyskytují andělé).

Marco Bussagli na závěr knihy Andělé umístil přehledný a velmi užitečný rejstřík autorů (Aaron – Zucchi) a rovněž popis jednotlivých „kategorií“ andělů (serafové, cherubové atd.). Kniha Andělé je tak skvostným kapesním pomocníkem pro všechny, kteří umí anglicky a chtějí se s uměleckým zpracováním andělů seznámit jinak než v jednotlivých historických etapách (renesance, baroko …) či autorských ztvárněních (Dürer, Rembrandt …)

Andělé (Angels) – Marco Bussagli Andělé (Angels) – Marco Bussagli Andělé (Angels) – Marco Bussagli Andělé (Angels) – Marco Bussagli Andělé (Angels) – Marco Bussagli Andělé (Angels) – Marco Bussagli