Horoskopy › Andělské karty › Jak si vyložit andělské karty?

Jak si sám vyložit andělské karty?

Andělské karty v přírodě – originální karty Doreen Virtue

Jak si snadno vyložit andělské karty?

Chcete vědět, jak si můžete sami vyložit andělské karty? Připravili jsme pro Vás několik ukázkových výkladů s andělskými kartami Doreen Virtue. Prostudujte si tyto vzorové výklady, které pomohou každému zájemci přiblížit potenciál, který v sobě andělské karty mají.

Jak se andělských karet ptát?

Každý, kdo si chce sám vyložit andělské karty, by se měl vyvarovat jednoduchých otázek typu „ano / ne“. Karty jsou prostředkem, který Vám pomůže odhalit možnosti, které se v budoucnosti nalézají (Jakou povahu bude mít ta či ona záležitost?). Nejsou však nástrojem jasné věštby (Stane se to či ano? Ano nebo ne?) Pokud si chcete andělské karty vykládat sami, naučte se proto pokládat jim ty správné otázky.

Špatně

Takto se určitě karet neptejte! Nečekejte odpověď „ano / ne“.

Správně

Ideální otázky, které přispějí k poznání obrysů budoucnosti.


Andělské karty v přírodě – originální karty Doreen Virtue Andělské karty – karta Klid Andělské karty – karta Důvěra Andělské karty – karta Síla

Ukázkové výklady

Tři různí lidé (jedna rodina) si zpříjemnili výlet do přírody tím, že si každý vytáhl jednu andělskou kartu. Jejich výklady ilustrují správné použití těchto karet a mohou sloužit i jako inspirace i pro Vás. Zapojte fantazii a nastavte pomocí andělských karet zrcadlo Vašemu osudu.

1. „Jak bude vypadat příští rok v našem domě?“

Tazatel si vytáhl andělskou kartu Klid. Tato karta značí, že v životě nastává období vnitřního klidu a pokoje. Lze tedy očekávat, že starosti, které byly aktuálně spojeny s bydlením a mezilidskými vztahy v domě, se v následujícím období zmírní. Je to dobrá zpráva, která přináší vyhlídky kýženého odpočinku a bezstarostnosti.

2. „Jak proběhne nástup malého Honzíka do školy (první třída)?“

Tazatel, tentokrát neobvykle šestiletý chlapeček, si vytáhl andělskou kartu Důvěra. Tato karta říká, že pro úspěšné zvládnutí nástupu do školy bude třeba zvýšené důvěry na všech stranách. Je třeba hledět na sebedůvěru malého Honzíka a posilovat ji tak, aby si dostatečně věřil při prvních krůčcích v novém a neznámém prostředí. Andělé navíc radí, aby sám Honzík více důvěřoval okolí, které pro něj bude nové. Často v nás totiž nové a neznámé věci budí prvotně ostražitost a nedůvěru.

3. „Co mě čeká v příštích třech měsících v práci?“

Tazatelka si vytáhla andělskou kartu Síla. Tato karta naznačuje, že po návratu z dovolené budou její mysl i tělo skutečně odpočaté. Může se tak bez obav pustit do kolotoče úkolů, který ji čeká. Neměla by se bát projevit a prezentovat ostatním své postřehy a dojmy, které mohou pomoci ostatním. Dostatek vnitřní energie podpoří inteligenci, bystrost i výdrž. Karta Síla říká, že tazatelka může být i zdrojem síly a opory pro druhé, kteří budou slabí a bezradní.