Horoskopy › Andělské karty › Andělské karty eTarot.cz › Svatá Cecílie, 1600 – 1638 Jacques Blanchard

Svatá Cecílie, 1600 – 1638 Jacques Blanchard

Autor: Jacques Blanchard
Rok: 1600 – 1638
Technika: olej na plátně
Rozměry: 104,5 cm x 140 cm
Umístění: Ermitáž, Petrohrad

Andělská karta Harmonie je ilustrována obrazem "Svatá Cecílie" z první poloviny 17. století. Namaloval jej francouzský malíř Jacques Blanchard

Anděl na obraze třímá v rukou mohutnou loutnu a doprovází tóny svaté Cecílie, která hraje na dobové varhany. Andělův méně výrazný šat naznačuje, že hlavní postavou je zde však ctnostná žena, která svůj život zasvětila bohu. Pro naši kartu Harmonie jsme tento obraz vybrali právě díky náležité duchovní souhře a vyrovnanosti, která z něj čiší. Obě figury mají ve tváři klid a místo zbytečného shonu je tím jediným, co je zajímá, právě společný moment rovnováhy, který hledají v hudbě.

Svatá Cecílie je patronkou duchovní hudby, muzikantů (varhaníků) i řemeslníků zhotovujících hudební nástroje. Podle vyprávění pocházela ze starého římského rodu Ceciliů.

Během mládí se obrátila na víru. Její odhodlání rozvíjet talent a učit se hudbě a zpěvu bylo podmíněno jediným cílem – aby mohla vznešeným způsobem oslavovat Boha. Dala zároveň slib věčného panenství.

O ruku Cecílie požádal jistý Valerianus. Měl dobrou pověst, avšak byl pohanem. Cecilie prosila anděly, aby si uchovala panenství i když že se rozhodně pro sňatek. Po svatbě oznámila manželovi, že jejím vyvoleným manželem je Ježíš Kristus a ten jí dal za strážce anděla, který ochraňuje její tělo. Pokud by snad chtěl její panenství porušit, bude andělem usmrcen.

Valerius, protože byl pohan, žádného anděla neviděl. Nechtěl proto historce uvěřit. Cecilie mu vysvětlila, že i on anděla uvidí, když uvěří v Boha, Ježíše Krista a dá se pokřtít, což se nakonec také stalo (více)

Jacques Blanchard

Jacques Blanchard byl francouzský barokní malíř pocházející z Paříže. Vychoval jej a malbě naučil strýc malíř Nicolas Bollery. Vyjma náboženských, literárních a mytologických témat, byl Blanchard ve své krátké kariéře také citlivým portrétním malířem. Charles Perrault jej dokonce nazývá „Tizianem Francie“.

Jacques Blanchard