Horoskopy › Andělské karty › Andělské karty eTarot.cz › Svatý Matouš s andělem, 1602 – Caravaggio

Svatý Matouš s andělem, 1602 – Caravaggio

Autor: Caravaggio
Rok: 1602
Technika: Olej na plátně
Rozměry: 297 cm × 195 cm
Umístění: Kostel San Luigi dei Francesi, Řím

Svatý Matouš s andělem

Andělská karta Inspirace je ilustrována obrazem „Svatý Matouš s andělem“, který byl namalován v roce 1602. Jeho autorem je věhlasný italský malíř Caravaggio.

Tento obraz naleznete v Římě spolu se dvěma dalšími, které rovněž ilustrují Matoušův příběh. Historie jejich vzniku je poutavá a stojí za to si ji přečíst včetně rozboru jednotlivých postav (Povolání svatého Matouše a Umučení svatého Matouše). Prostřední obraz, na kterém anděl přináší svatému Matoušovi inspiraci (je použitý na naší andělské kartě), vznikl z celé trojice jako poslední a měl dokonce svého „sourozence“, který se však publiku nelíbil. E. H. Gombrich v knize Příběh umění (str. 29) píše o jeho nelehkém zrodu následující:

„… právě ti umělci, kteří četli Písmo svaté s největší zbožností a pozorností, se snažili vytvořit si v mysli zcela nový obraz příběhů svatého vyprávění. Chtěli zapomenout na všechny obrazy, které kdy viděli, a představit si, jaké to asi bylo, když Ježíšek ležel v jesličkách a přišli se mu klanět pastýři nebo když jakýsi rybář začal kázat slovo Boží. Stávalo se vždy znovu a znovu, že úsilí velkého umělce vidět starý text zcela novýma očima nemyslící lidi šokovalo a pobouřilo. Typický 'skandál' takového druhu vzplanul kolem Caravaggia, velmi odvážného a revolučního italského malíře, který pracoval kolem roku 1600. Dostal za úkol namalovat pro oltář jednoho římského kostela obraz sv. Matouše. Měl znázornit světce píšícího evangelium, a aby bylo vidět, že Písmo svaté je slovo Boží, měl tam být také anděl, který jeho dílo inspiruje. Caravaggio, nekompromisní mladý umělec s velkou obrazotvorností, uvažoval dlouho o tom, jaké to asi bylo, když starší, chudý, těžce pracující muž, obyčejný výběrčí daní v římské provincii, náhle usedl a začal psát knihu. A tak namaloval obraz sv. Matouše (černobílá reprodukce, Berlín), plešatého a s bosýma zaprášenýma nohama, jak bere nemotorně do rukou obrovskou knihu a krabatí čelo nezvyklou námahou, kterou mu psaní činí. Po jeho boku namaloval mladého anděla, který se zřejmě právě snesl z výšin a vede něžně mužovu ruku, asi tak, jako když učitel pomáhá dítěti. Když přinesl Caravaggio obraz do kostela, kde měl být umístěn na oltáři, lidé byli pohoršeni údajným nedostatkem úcty ke světci. Obraz nebyl přijat a Caravaggio se musel dát do práce znovu. Tentokrát už neriskoval. Držel se přísně konvenčních názorů na to, jak má vypadat anděl i světec (barevná reprodukce, Řím). Výsledkem je sice stále ještě docela dobrý obraz, protože Caravaggio se snažil, aby jeho dílo bylo živé a zajímavé, my však cítíme, že je méně poctivé a méně upřímné než jeho obraz první. Zmíněný případ je dokladem škody, kterou mohou způsobit ti, jimž se umělecká díla nelíbí a kteří je kritizují z nesprávných důvodů. A ještě důležitější je uvědomit si, že to, čemu říkáme 'umělecké dílo', není výsledkem nějaké záhadné činnosti, nýbrž předmětem vytvořeným lidmi a pro lidi.“

Nemyslíme, že by druhá varianta svatého Matouše s andělem byla o tolik horší, jak píše Gombrich, i když podléhá jistě kompromisu mezi umělcovým záměrem a požadavky zadavatele, tedy církve. Caravaggio je jeden z nejoblíbenějších malířů naší redakce – jeho rukopis se pozná často podle jedinečného kontrastu světla s stínu. Obrazy od Caravaggia mnohdy vypadají, jako by byly prozářeny intenzivním "reflektorem", který v době baroka samozřejmě ještě neexistoval. Věříme, že jeho obrazy zaujmou i Vás.

Svatý Matouš s andělem

Svatý Matouš s andělem, 1602 – Caravaggio, PRVNÍ VERZE OBRAZU

Autor: Caravaggio
Rok: 1602
Technika: Olej na plátně
Rozměry: 223 cm × 183 cm
Umístění: Zničeno! Původně Kaiser-Friedrich-Museum, Berlín

Povolání svatého Matouše

Umučení svatého Matouše