Horoskopy › Andělské karty › Andělské karty eTarot.cz › Andělský hudebník, 1480 – Melozzo da Forlì

Andělský hudebník, 1480 – Melozzo da Forlì

Autor: Melozzo da Forlì
Rok: 1480 – 1484
Technika: Freska
Rozměry: ?
Umístění: Vatikánská Pinakotéka, Řím

Andělská karta Trpělivost je ilustrována obrazem "Andělský hudebník" z roku 1480 – 1484. Namaloval jej italský malíř Melozzo da Forlì.

Máme před sebou anděla, z nějž čiší mírnost a trpělivost, jako vlastnosti nutné ke zvládnutí náročného hudebního nástroje. Housle a smyčec držený jen třemi prsty jsou zobrazeny v jisté „vzdušné“ poloze, jako by snad nástroj hrál sám a anděl zahleděný do dáli jeho tóny jen usměrňoval.

Andělský hudebník je velmi zajímavým výtvarným počinem především svoji zvláštní perspektivou, která v roce 1480 nebyla zcela běžnou. Anděl je totiž mírně nakloněn – jeho spodní partie jsou širší, protože se nachází blíže k divákovi, zatímco jeho horní část se nepatrně zužuje s ohledem na větší vzdálenost od pozorovatele.

Jedná se o fresku, která byla namalována v letech 1480 až 1484 v bazilice Santi Apostoli v Římě. Andělský hudebník s houslemi je součástí většího celku hudebních andělů, kteří zdobili apsidu výše uvedené stavby. Fresky však byly v roce 1711 sejmuty, rozděleny na 16 samostatných částí a umístěny do vatikánské Pinakotéky (místnost IV.) Zadavatelem zakázky k namalování andělů byly kardinál Giuliano della Rovere, později známý jako papež Julius II.