Horoskopy › Andělské karty › Andělské karty eTarot.cz › Zvěstování Panny Marie, 1859 – Auguste Pichon

Zvěstování Panny Marie, 1859 – Auguste Pichon

Autor: Auguste Pichon
Rok: 1859
Technika: Olej na plátně
Rozměry: ?
Umístění: Basilika Notre Dame, Clery-Saint-Andre, Francie

Andělská karta Klid je ilustrována obrazem „Zvěstování Panny Marie“, který byl namalován v roce 1859. Jeho autorem je méně známý francouzský klasicistní malíř Auguste Pichon. Archanděl Gabriel se zjevil Panně Marii a zvěstuje jí, že počne dítě (božího syna).

Anděl na obraze má půvabné zženštilé rysy, jeho postava není svalnatá a jeví se celkově jako citlivý a mírumilovný posel nebes. Nádherná lilie v andělově ruce symbolizuje neposkvrněnost početí. Zvláštní je nepatrný detail – rukáv jeho zelenkavého šatu je zvednutý směrem dozadu. Zatímco zbytek jeho oděvu spočívá statickým způsobem na postavě, rukáv je nadzvednutý snad závanem větru, což se v místnosti nezdá pravděpodobné, snad tím, že anděl právě prudce pohnul rukou, což se k celkovému uvolněnému postoji také nejeví jako možné. Andělovy vlasy se zdají rovněž nepatrně zvedány jako v lehkém vánku. Všechny tyto nenápadné detaily společně ozvláštňují obraz a dávají mu úžasný náboj. Strnulá Panna Maria a jemně rozevlátý anděl představují krásné setkání dvou odlišných světů.

Jak je patrné na rámu, obraz byl věnován císaři, kterým byl v roce 1859 Napoleon III.

Auguste Pichon

Auguste Pichon (6. prosince 1805, Sorèze – říjen 1900, Paříž) byl francouzský klasicistní malíř. Ve známost vešel poprvé na pařížské výstavě Salon v roce 1835. Jeho učitelem byl věhlasný Dominique Ingres. Krom portrétování, krajinomalby a historickým výjevům se věnoval i restaurování náboženských maleb ve Francii. Ingres mu svěřoval dokončování, kopírování i malbu podle skic.