Horoskopy › Andělské karty › Andělské karty eTarot.cz › Galatea, 1514 – Raffael Santi

Galatea, 1514 – Raffael Santi

Autor: Raffael Santi
Rok: 1514
Technika: Freska
Rozměry: ?
Umístění: Vila Farnesina, Řím

Andělská karta Bystrost je ilustrována obrazem "Galatea" z roku 1514. Namaloval jej slavný italský malíř Raffael Santi.

Hbití andělé s přesnou muškou zdobí oblohu Raffaelovy fresky, která se nalézá ve vile bohatého bankéře Agostina Chigiho (nyní se jmenuje Farnesina). Tři silní „atleti“ míří na Galateu a další anděl jako záložník připravuje šípy, jako kdyby jich snad nebylo v tětivách napjatých již dost.

E. H. Gombrich v knize Příběh umění (str. 319) píše o tomto obraze následující: „Za námět si zvolil verš z básně Florenťana Angela Poliziana, který inspiroval také Botticelliho Zrození Venuše. Ve verši básník líčí, jak neohrabaný obr Polyfémos zpívá píseň lásky krásné nereidě Galatei, která jede po vinách ve voze taženém dvěma delfíny a vysmívá se jeho podivné písni, obklopena veselou společností jiných mořských bohů a nereidek. Raffaelova freska znázorňuje Galateu s jejími ve­selými společníky. Obraz obra se měl objevit v síni na jiném místě. Ať se na tento rozkošný a veselý obraz díváme sebedéle, objevujeme v jeho bohaté a složité kompozici vždy novou krásu. Každá postava odpovídá svému protějšku, každý pohyb odpovídá protipohybu. ... Podívej­me se na malé chlapce s Kupidovými luky a šípy, mířící na nereidino srdce: nejenže pohyby těch nalevo odpovídají pohybům těch napra­vo, ale také chlapec, který plave vedle vozu, odpovídá chlapci letící mu vysoko nad ním. Stejně je tornu se skupinou mořských bohů, kteří krouží kolem nereidy. Na okrajích jsou dva, kteří troubí na mořské mušle, a dva zamilované páry jsou vpředu a vzadu. Avšak mnohem obdivuhodnější je, že všechny rozmanité pohyby se obrážejí v postavě samotné Galatey. Její vůz spěje zleva doprava a plášť jí vlaje dozadu: když však uslyší podivnou píseň lásky, Galatea se otočí a usměje, a všechny linie na obrazu, počínaje šípy boha lásky a konče otěžemi, které nereida drží, se sbíhají v její krásné tváři v samém středu obrazu. Raffael dosáhl těmito uměleckými prostředky v celém obrazu stálého pohybu, obraz však proto nepozbyl klidu nebo vyrovnanosti. A právě díky vrcholnému mistrovství, jímž uspořádal postavy, díky dokonalé kompozici, umělci od té doby Raffaela obdivovali. Tak jako se uznávalo, že Michelangelo dosáhl nejvyššího mistrovství ve zpodobování lidského těla, tak se také ukázalo, že Raffael uskutečnil to, o co se tolik snažily starší generace - vytvořit dokonalou a harmonickou kompozici volně se pohybujících postav.“

Raffael Santi

Raffael Santi (1483 – 1520), byl italský malíř a architekt v období vrcholné renesance. Spolu s Michelangelem a Leonardem da Vinci je považován za nejvýznamnějšího výtvarného umělce té doby. Jeho dílo mělo vliv na vývoj malířství hluboko do 19. století (více).