Horoskopy › Andělské karty › Andělské karty eTarot.cz › Abraham obětující syna Izáka, 1634 – Rembrandt

Abraham obětující syna Izáka, 1634 – Rembrandt

Autor: Rembrandt
Rok: 1635
Technika: Olej na plátně
Rozměry: 193 cm × 132 cm
Umístění: Petrohrad

Abraham obětující syna Izáka

Andělská karta Odvaha je ilustrována obrazem „Abraham obětující syna Izáka“, který byl namalován v roce 1635. Jeho autorem je proslulý nizozemský malíř Rembrandt van Rijn.

Na obrazu od věhlasného malíře Rembrandta vidíme anděla, kterého seslal bůh, aby zadržel Abrahamovi ruku, když se chystal obětovat svého syna Izáka. Jedná se o známý biblický příběh, kdy Bůh vystavil Abrahama těžké zkoušce, při které se rozhodl zjistit sílu jeho oddanosti víře. Poté, co anděl zadržel jeho ruku, obětoval Abraham místo vlastního syna beránka.

Na obraze vidíme velmi dramatický moment, kdy je Abrahamova ruka zadržena doslova v posledním okamžiku a vylétnuvší nůž právě padá vzduchem. I anděl s Abrahamem jsou v pohybu. Scéna je nadmíru „akční“ a Rembrandtovi se tak podařilo vystihnout moment překvapení, který musel tento okamžik doprovázet.

Stejnou scénu nalezneme i na obraze Caravaggia (níže), která je však o poznání klidnější. Jen výraz křičícího Izáka, který obrací svůj zrak na diváka a vtahuje ho do scény, vzbuzuje silné emoce. Tento obraz je starší a nutno podotknout, že Rembrandt jej znal.

Do třetice snad ještě stojí za ukázku obraz Domenichina (níže), který současného diváka nechává patrně chladným. Postavy na něm vyobrazené mají kamenné výrazy ve tváři. Ani meč, kterým by Abraham mohl v rozmachu zranit spíše anděla, nevypadá tak hrozivě jako padající nůž v blízkosti holého hrdla u Rembrandta. Také Izák u Domenichina je buď zemdlený nebo znuděný, zatímco u Rembrandta mu vůbec nevidíme do tváře, což působí tajuplně dramaticky.

Caravaggio

Autor: Caravaggio
Rok: 1627 - 1628
Technika: Olej na plátně
Rozměry: 104 cm × 135 cm
Umístění: Uffizi, Florencie

Domenichino

Autor: Domenichino
Rok: 1627-1628
Technika: Olej na plátně
Rozměry: 147 cm × 140 cm
Umístění: Prado, Madrid