Horoskopy › Andělské karty › Andělské karty eTarot.cz › Andělská karta Intuice

Andělská karta Intuice

Andělská karta Intuice

Pozitiva

intuice, tušení, vcítění, bezprostřední poznání, předtucha, předvídavost, instinkt, jasnozřivost, prozíravost, tajuplnost

Negativa

pomatení, hlouposti, ztřeštěnost, bezmyšlenkovité jednání, ovlivnitelnost, rozpustilost

Výklad

Andělská karta Intuice podněcuje Váš šestý smysl. Jste schopni vnímat souvislosti, které nejsou ostatním na první pohled zřejmé. A nyní Vám andělé říkají, že byste měli více spoléhat na bezprostřední poznání a rozvíjet v sobě tuto vzácnou schopnost. Oprostěte se však od zkratkovitého a ztřeštěného jednání. Zavřete oči, zhluboka dýchejte a naslouchejte impulsům, které vycházejí z Vašeho nitra. Každá taková myšlenka, podnět nebo poznatek však musí být v souladu s Vaší vůlí a bdělým rozumem. Tato andělská karta říká, pokud se rozhodnete jednat na základě Vaší intuice, konejte vždy harmonicky, aby žádný čin nešel proti vědomému úsudku. Intuice je pro Vás zdrojem nového a důležitého poznání.

Obraz na kartě

Tato karta je ilustrována andělem z obrazu "Andělská zpráva" z roku 1859. Namaloval jej anglický malíř George Hillyard Swinstead (více).

Dalila – Astrologie, Výklad karet

Změní se brzy život k lepšímu? Nevíte si rady? Toužíte po lásce?
Karty a hvězdy společně pomohou najít odpověď!