Horoskopy › Andělské karty › Andělské karty eTarot.cz › Andělská zpráva, 1905 – George Hillyard Swinstead

Andělská zpráva, 1905 – George Hillyard Swinstead

Autor: George Hillyard Swinstead
Rok: 1905
Technika: ?
Rozměry: ?
Umístění: ?

Andělská karta Intuice je ilustrována obrazem „Andělská zpráva“, který byl namalován v roce 1905. Jeho autorem je méně známý anglický žánrový malíř George Hillyard Swinstead.

Obraz anděla, který přikládá k hlavě ženy lilii, připomíná biblický výjevy zvěstování Panně Marii, který je na mnoha jiných obrazech ilustrován právě lilií jako symbolem neposkvrněného početí. Že se jedná skutečně o novější pojetí této scény, tedy o archanděla Gabriela a Pannu Marii, je zřejmé z toho, že rusovlasá žena má kolem hlavy velmi tenkou svatozář.

Zvláštní a netypické je liliové pole. Dodává výjevu úžasný duchovní náboj – kde se vlastně Marie vzala na takovém poli? A co vidí vysoko v obloze (či možná jen hluboko vnitřním zrakem)?

Žlutý kotouč za hlavou anděla může být rovněž svatozáří (proč by však anděl měl výrazně intenzivnější svatozář než Marie?) a nebo jen sluncem skloněným nad obzor. Obraz „Andělská zpráva“ klade mnoho otázek, ale zároveň člověka učaruje svoji tajemností a přímočarostí.

Níže pro ilustraci ještě několik zcela jiných obrazů od Swinsteada. První z nich rovněž s duchovní tématikou. „Přítel v bílém“ je ilustrací zjevení na bojišti první světové války (bitva u Mons). Další pak představují výjevy ze života, které jsou pro Swinsteadovu tvorbu mnohem typičtější než obraz „Andělská zpráva“.

Přítel v bílém, 1915 – George Hillyard Swinstead, The Army Medical Services Museum

George Hillyard Swinstead

George Hillyard Swinstead (1860 –1926) byl anglický žánrový malíř. Čtvrtý syn Charlese Swinsteada, jehož doménou byla převážně krajinomalba. Jeho sourozenci Alfred Hillyard Swinstead a Frank Hillyard Swinstead byli rovněž aktivními umělci. George Hillyard Swinstead vystudoval na Royal Academy of Arts v Londýně. Poté, co mnoho let maloval žánrové náměty, se jeho tvorba v pozdějším věku obrátila k malbě a krajin a pobřeží. Swinstead žil v Londýně a zemřel 16. ledna 1926.

Díla Swinsteada můžete najít na internetu převážně v různých aukčních archivech, například na Artnet. Nepodařilo se nám bohužel dohledat žádnou ucelenou monografii tohoto autora.