Horoskopy › Andělské karty › Vše o andělech › Kdo je anděl? Je anděl muž nebo žena?

Kdo je anděl? Je anděl muž nebo žena?

Anděl s lilií

Každého, kdo se zajímá trochu hlouběji o anděly, by měly napadnout tyto otázky:

Kdo je anděl?

Kdo je a kdo není anděl – skutečně zajímavá a v poměrně zásadní otázka. Známe nespočet obrazů strážných andělů, bytostí s křídly, které se vznášejí nad dětmi a ostatními lidmi, kteří potřebují ochrannou ruku, radu či pomoc. K andělům tak mnohdy přistupujeme poměrně intuitivně. Máme pocit, že jsme je viděli již tolikrát, že bezpečně víme, o koho je jedná. Pokusíme se však ukázat, že skuteční andělé se vyskytují nejprve v bibli (vynecháme korán, který je pozdějšího data). A zároveň, že naše kultura, která je postavena na křesťanských základech, při zpodobňování andělů hojně čerpala i ze starší mytologie antické i egyptské.

Je naděl muž nebo žena?

Jak se čtenář dozví ve starém zákoně, anděl je jednoznačně mužská bytost.

V mnoha dalších pasážích bible, i v novém zákoně, se tedy často mluví o andělech a mužích (pánech) současně. Pokud vezmete do ruky různé překlady bible, zjistíte, že rovněž některé překlady ve stejných verších používají slovo anděl a jiné pro změnu muž, pán nebo posel. Podívejme se ještě na pár veršů z nového zákona, kde je vylíčena scéna u hrobu Ježíše z perspektivy několika apoštolů. Je zde navíc i velmi pěkný popis podoby anděla, který je v bibli spíše ojedinělý – často se mluví o andělech, ale rozumí se jaksi samo sebou, že je všichni poznají, aniž by bylo potřeba jejich zevnějšek přesně charakterizovat (prostor pro fantazii umělců při zpodobňování andělů je tak poměrně široký).

Andělé u hrobu Ježíše

Některé zdroje uvádějí jako důležitý následující verš, kde se v bibli objevují dvě ženy s křídly. Že se však nejedná o andělské bytosti objasňuje připojený komentář, který přímo v bibli vysvětluje smysl tohoto verše.

Bylo by možné citovat z bible dále, nicméně závěr je jednoznačný – andělé jsou v křesťanské tradici jednoznačně muži.

Citace z bible:
* Bible – český ekumenický překlad
** Bible česká – Hejčl Jan, 1917
*** Biblí česká – Srdínko František, Borový Klement, 1889