Horoskopy › Andělské karty › Vše o andělech › S kým lze anděla zaměnit?

S kým lze anděla zaměnit?

Isis

V předchozí části nazvané „Kdo je anděl?“ jsme si řekli, že anděl je dle bible jednoznačně muž. Možná znáte dětskou hru „Všechno lítá, co má peří ... (např. vrána letí).“, kdy děti musejí zvednout ruce, pokud se na konci věty doplní nějaký skutečně létající tvor nebo předmět. S anděly to však tak jednoduché není. Andělem rozhodně není jakékoli stvoření, které má křídla. Nejčastěji lze tedy anděla zaměnit s různými božskými bytostmi, které předcházejí křesťanství. Mnoho z nich jsou navíc i ženského pohlaví. Pojďme se na ty nejvíce známé podívat:

Hermés (Merkur)

Hermés je v řecké mytologii poslem bohů. V římské mytologii byl ztotožňován s bohem Merkurem. V ruce má často okřídlenou hůl se dvěma hady (kaduceus).

Hermés (Merkur)

Eros (Amor)

Eros byl uctíván v řecké mytologii jako bůh lásky. V římské mytologii byl ztotožňován s bohem Amorem (Cupid). Jeho šípy podněcovaly lásku v srdcích těch, které zasáhly.

Eros (Amor)

Nike

Nike (čteno dlouze jako Niké nebo Níké) byla uctívána v řecké mytologii jako bohyně vítězství. V římské mytologii byla ztotožňována s bohyní Viktorií.

Nike

Iris

Iris je řecká bohyně duhy a manželka Zefyra, boha západního větru.

Iris

Isis

Isis je významná egyptská bohyně mateřství, magického vyléčení a několika dalších principů. Její jméno v překladu znamená „trůn“ nebo „sídlo“. Je matkou boha Hora (bývá proto zobrazována také jako kojící). Na hlavě má trůn a na některých zobrazeních rovněž křídla.

Isis

Maat

Maat je egyptská bohyně spravedlnosti a harmonie. Její jméno v překladu znamená základna nebo podstata. V hlavě má pštrosí pero, které mělo být po smrti protiváhou srdci zemřelého při obřadu vážení duše.

Maat

Nekhebet

Nekhebet je bohyně s podobou supa, ochránkyně a vládkyně Horního Egypta. Často je zobrazována nad hlavou faraona s roztaženými křídly.

Nekhebet

Bes

Bes byl malým bůžkem ve starém Egyptě. Ochraňoval matky, děti a celou domácnost.

Bes

Ninurta

Ninurta je sumerský bůh války se čtyřmi křídly.

Ninurta

Býk s lidskou hlavou

Postava okřídleného býka z brány z paláce v Chorsábádu (Chorsábád je nyní vesnice v severním Iráku, 15 km severovýchodně od Mosulu, dodnes obývána Asyřany), jedna z obřích soch považovaných strážné duchy této stavby. Na hlavě má válcovou tiáru zdobenou posvátnými rohy, typickým asyrským symbolem moci.

Býk s lidskou hlavou