Horoskopy › Andělské karty › Tarot archandělů – mezi tarotem a andělskými kartami

Tarot archandělů – mezi tarotem a andělskými kartami

Tarot archandělů - andělské tarotové karty

Tarot archandělů

Představujeme Vám další zajímavou sadu andělských karet. Jedná o tarot archandělů. Tyto karty by neměly uniknout Vaší pozornosti, protože zajímavým způsobem rozvíjí originální andělské karty, jejichž autorkou je Doreen Virtue. K tvorbě tarotu archandělů přizvala Doreen tentokrát i spoluautora, kterým je Radleigh Valentine (americký věštec, který se rovněž dlouhodobě věnuje andělským kartám).

Tarot archandělů je velmi solidně zpracovaná sada, která může být ozdobou každé esoterické knihovničky. 78 karet naleznete v líbivém boxu včetně knížečky nazvané „průvodce“. V ní se dozvíte vše potřebné, co k výkladu potřebujete. Předně, že „tarot má magickou schopnost rozklíčovat a pochopit události všedních dnů i důležité a obtížné okamžiky života a nabídnout tazateli jasnou radu … tarot je nástroj, jehož prostřednictvím k nám promlouvá vesmír.“

Vybaveni vědomím nemalých schopností těchto karet však ještě na chvíli utišíme nadšení a než se pustíme do skutečných výkladů, podíváme se ještě blíže na srovnání s klasickým tarotem a andělskými kartami, mezi kterými tarot archandělů osciluje – jak říká i průvodce „v tarotu archandělů naleznete celou řadu prastarých tarotových symbolů, avšak nově interpretovaných.“

Tarot archandělů - andělské tarotové karty Tarot archandělů - andělské tarotové karty Tarot archandělů - andělské tarotové karty Tarot archandělů - andělské tarotové karty

Od tarotu k andělským kartám

Od klasického tarotu se tarot archandělů liší v několika aspektech. Sada je rozdělena na Velkou a Malou Arkánu (tvoří ji obvyklých 78 karet), ovšem některé karty mají odlišný název, který velkou měrou udává jejich smysl. Dále barvy či živly (meče, hole, poháry, disky) jsou zde nahrazeny čtyřmi archanděly (Gabriel, Rafael, Michael a Ariel).

Drobné rozdíly v pojmenování mezi původními tarotovými kartami a novým tarotem archandělů považujeme za nanejvýš zajímavé, protože tvoří skutečné jádro inovace původního tarotu, který byl nově svěřen do péče andělů (pomineme malou skupinu lidí, kteří na sebe karty nechávají působit zcela intuitivně, resp. rozjímají pouze nad jejich obrazným sdělením, a nedívají se na pojmenování – názvy karet jsou pro většinu naopak velmi podstatné).

Posuny v názvech karet jsou pochopitelné, protože si lze jen těžko představit, jak by mohli andělé ztělesňovat karty jako třeba Smrt či Ďábel. Vybrali jsme pro Vás proto několik srovnání, které Vám zmiňované rozdíly přiblíží (uvádíme vždy název původní karty Tarot de Marseille a nové archandělské karty z Velké Arkány). Nutno podotknout, že i přes rozdílné názvy zůstávají tyto karty poselstvím (popisem) a tématickým zobrazením překvapivě blízko.

Tarot archandělů - andělské tarotové karty Tarot archandělů - andělské tarotové karty Tarot archandělů - andělské tarotové karty Tarot archandělů - andělské tarotové karty
Tarot archandělů - andělské tarotové karty Tarot archandělů - andělské tarotové karty Tarot archandělů - andělské tarotové karty Tarot archandělů - andělské tarotové karty

Výklad archandělských karet

Před prvním výkladem je třeba karty „očistit“. Toto očištění je důležité rovněž v případě, kdy s kartami pracoval někdo cizí nebo pokud jsou „zahlceny“ či znečištěny jinými energiemi (výklady se jeví jako nejasné). Zatímco u původních andělských karet je doporučeno vzít každou kartu jednotlivě do ruky (nutno připomenout, že je jich ovšem pouze 44), u tarotu archandělů autorka doporučuje již časově méně náročnou metodu, a to uchopit balíček (v případě praváků) do levé ruky, která přijímá energii, a druhou rukou sevřenou v pěst do karet zlehka uhodit. Tímto gestem z karet odstraníte starou a nežádoucí energii.

Karty můžete také „posvětit“ tím, že je vyskládáte do vějíře, který přiložíte ke svému srdci a pronesete v duchu či nahlas zvláštní modlitbu. Míchání karet a jejich následný výklad je v podstatě shodný s návodem určeným pro andělské karty, proto jej nebudeme znovu popisovat.

Tarot archandělů - andělské tarotové karty Tarot archandělů - andělské tarotové karty Tarot archandělů - andělské tarotové karty Tarot archandělů - andělské tarotové karty

Zvláštnosti

Mezi zvláštnosti tarotu archandělů patří jistá neurčitost stran zařazení postav do mužských a ženských rolí. Ve světě andělů to není nic neobvyklého, ale začátečníky, kteří se s těmito kartami teprve seznamují, může tato dvojakost zpočátku mást. Například karta Velekněžka je věnována archandělu Hanielovi, ale ten je zobrazen jako žena. Císařovna pro změnu archandělu Gabrielovi, který má opět spanilé ženské rysy, atd.

Sama autorka upozorňuje rovněž na to, že se archandělé vyskytují v sadě opakovaně: „Při práci s tarotem archandělů si všimnete, že na každé kartě Velké Arkány je vyobrazen vždy jeden z patnácti hlavních andělů. Několik archandělů se objevuje na více kartách, a to z toho důvodu, že ztělesňují aspekty několika karet najednou.“

Za velké plus považujeme to, že přímo na každé kartě naleznete krátký popisek, který kreativního tazatele navede k vlastnímu výkladu, aniž by musel vzít do ruky přiloženou knihu.

Tarot archandělů se liší od klasických andělských karet i v tom, jak kompaktní celek vytváří. Některé esteticky citlivější povahy mohou původním andělským kartám vyčítat určitou stylovou smíšenost, protože jsou na nich vyobrazeni andělé napříč mnoha uměleckými styly (buclatí barokní andílci, zasnění secesní andělé, romantičtí střelci amorových šípů atd.). Tarot archandělů je naopak provedením ilustrací zcela jednotný a poskytuje sourodý tarotový komplet.

Závěrem Vám přejeme mnoho příjemných chvil strávených ve společnosti tarotu archandělů. Dejte však pozor, 78 karet při míchání dokáže znatelně zatěžkat něžnou dámskou ručku. Ač duchem v oblacích, jsou tyto archandělské karty plnokrevnou tarotovou sadou s patřičným objemem a váhou.

Tarot archandělů - andělské tarotové karty Tarot archandělů - andělské tarotové karty Tarot archandělů - andělské tarotové karty Tarot archandělů - andělské tarotové karty Tarot archandělů - andělské tarotové karty Tarot archandělů - andělské tarotové karty

Kniha / karty

Kniha a 78 karet: Tarot archandělů
Autorka: Doreen Virtue
Originální název: Archangel Power Tarot Cards
Vydavatel: Synergie Publishing SE
Rok vydání: 2014
ISBN: 978-80-7370-305-9