Horoskopy › Andělské karty › Vše o andělech › Jak andělé vypadají? Proč mají andělé křídla?

Jak andělé vypadají? Proč mají andělé křídla?

Anděl bez křídel

Pokud vezmete do ruky bibli a začnete hledat slovo anděl, naleznete poměrně velké množství pasáží, ve kterých se andělé nacházejí. Ovšem, jen výjimečně zjistíte něco o jejich vzhledu.

Jak andělé vypadají?

Snad nejlépe je zevnějšek anděla popsán ve scéně u hrobu Ježíše. Mluví se zde o bílém a zářivém rouchu (jeho vzezření bylo jako blesk), o křídlech zde však není ani zmínka. Barvitý popis anděla dále nacházíme u proroka Daniela:

Mají andělé tělo?

Andělé jsou především služební duchové, a proto není patrně zcela nezbytné, aby měli fyzické tělo. Takové potřebují nejspíše proto, aby se mohli člověku ukázat a rovněž mu v hmotném světě pomáhat. Jak říká list sv. apoštola Pavla k židům:

Dále se pak na stejném místě dozvídáme, že podoba andělů je skutečně „éterická“, resp. že jsou stvořeni z větru a ohně, což se v důsledku projevuje i na jejich zpodobnění některými umělci.

Tato andělská podstata „větru a ohně“ je pěkně ilustrována kupříkladu na obraze Zvěstování (Rossetti, 1850), kde se archanděl Gabriel před pannou Marií lehce vznáší nad zemí (a to bez křídel) a z chodidel mu šlehají malé plameny.

Zvěstování, 1850 – Dante Gabriel Rossetti - Detail hlavy anděla bez křídel se svatozáří.

Zvěstování, 1850 – Dante Gabriel Rossetti - Detail nohou: archanděl Gabriel  před  pannou Marií lehce vznáší nad zemí (a to bez  křídel) a z chodidel mu šlehají malé plameny.

Proč mají andělé křídla?

Křídla andělé zdědili zřejmě od nejrůznějších pohanských, antických a egyptských bohů. Ptáci, kteří často sloužili za vzor právě těmto prvním nadpozemským bytostem, byli totiž odedávna jedinými stvořeními, které dokázali létat až k nebesům a rychle se přemisťovat z místa na místo.

Hlavní otázkou však je, proč by vlastně andělé křídla potřebovali, pokud mají nadpřirozené schopnosti a mohou se pohybovat i bez jejich pomoci (řekněme teleportací – ostatně i sám Ježíš rozhodně křídla postrádal a přitom nechodil všude jen pěšky).

Křídla proto u andělů nemusejí být zjevná. Nejsou totiž jejich nutným znakem. Proto je také na mnoha zobrazeních andělů vůbec nenajdete – tito andělé pak mohou dokonce vypadat i jako obyčejní lidé, jak je zjevné z následujícího verše:

Citace z bible:
* Bible – český ekumenický překlad
** Bible česká – Hejčl Jan, 1917
*** Bible česká – Sýkora Jan Ladislav, 1922